Informační systémy Elektronia
pro hromadnou dopravu

Zajišťujeme kompletní vývoj informačních a odbavovacích systémů pro vlakovou dopravu, autobusové dopravce a MHD

Co všechno umíme

Systémy pro vlakovou dopravu

Systémy pro autobusové dopravce

Systémy pro MHD

O tom, jak dokážeme vytvořit nový systém

Návrh elektroniky

Navrhneme veškerou elektroniku nového systému – od integrovaných obvodů po celkové zapojení. Námi navržené obvody zajistí maximální využití a přizpůsobení požadavkům zákazníka. Navíc všechno děláme přímo v České republice.

Důkladné testování a splnění všech zákonů

Veškerou elektroniku otestujeme s ohledem na naše vysoké nároky kvality a splníme všechny legislativní požadavky, které od nás zákon vyžaduje.

Dodání systému zákazníkovi

Na konci procesu zapojíme Váš nový systém a zajistíme jeho plnou funkčnost. V případě jakéhokoliv problému začneme problém ihned řešit.

Víte, kde naše systémy všude najdete?